• ENGLISH
  • سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶
  • آ + آ -

رویدادهای مهم

اطلاعیه جدید خودرو

۰۴ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۰:۵۲

با توجه به این که شرکت پاکرو به طور رسمی فروش خودروهای ۲۰۱۷ را متوقف کرده و قول داده خودروهای ۲۰۱۸ را به زودی ...