به درخواست وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و با تایید شورای پول و اعتبار:

تسهیلات خرید و ساخت مسکن تا مبلغ دومیلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش یافت

۰۹ آذر ۱۳۹۷ | ۲۳:۵۴ کد : ۴۳۳۵۸ اخبار برگزیده رویدادهای مهم وام ها و تسهیلات
تعداد بازدید:۲۰۸۳۴
تسهیلات خرید و ساخت مسکن تا مبلغ دومیلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش یافت

دکتر محمد تقی نظرپور معاونت اداری، مالی و توسعه منابع  وزارت عتف در گفتگویی کوتاه با تایید خبر افزایش وام مسکن تا دویست و پنجاه میلیون تومان افزود: با توجه به جلسات متعدد با مدیران بانک مرکزی و براساس  تصمیمات شورای پول و اعتباربا افزایش تسهیلات مسکن تا سقف دومیلیارد و پانصد میلیون ریال موافقت به عمل آمد.


( ۱۶۵ )