با حضور دبیر، معاون و مشاور ستاد امور رفاهی و دبیران مناطق

شانزدهمین نشست شوراهای رفاهی مناطق در هتل پردیسان مشهد برگزار شد.

تعداد بازدید:۵۸۳۶
شانزدهمین نشست شوراهای رفاهی مناطق در هتل پردیسان مشهد برگزار شد.

 

 

شانزدهمین نشست دبیران شوراهای رفاهی مناطق وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری11/2/97در تالار حافظ هتل پردیسان مشهد مقدس برگزار گردیدد. در این نشست دبیر ستاد امور رفاهی دکتر حسن زاده ،دکتررحیم پور معاون ستاد، دکترفیروزی مشاورستاد، دبیر پیشین ستاد؛ حبیب سنگتراش و اقایان دکتر انصاری معاونت اداری مالی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر طاهری اطاق سرا دبیر منطقه 1، دکتر کمالجو دبیر منطقه 2، دکترصمدزاده دبیرمنطقه 9، دکتر ایزدپناه دبیرمنطقه 7 ، دکتر مرادزادگان دبیرمنطقه 10، دکتر اسدپور دبیرمنطقه 3 حضور داشتند.

درابتدای جلسه دکترحسن زاده به بیان عملکرد ستاد درسال گذشته و برنامه های اتی ستاد پرداخت. وی تصویب تسهیلات 250میلیون تومانی وام مسکن ، تفاهم نامه بابیمه ایران، تفاهم نامه با مدیران خودرو جهت دریافت سریع خودرو با اقساط  بلندمدت، مدیریت و برنامه ریزی برای  هتل پردیسان ، مجتمع گل یاس ، باغ دونه سر و مجتمع چابکسر  را از اقدامات ستاد رفاهی  در سال گذشته نام برد. همچنین حسن زاده عمده تلاش ستاد را درسال اتی تمرکز بر تهیه مسکن و مدیریت اوقات فراغت اعضای هیئت علمی جدید دانست.

درادامه دکتر انصاری معاون  اداری مالی دانشگاه فردوسی مشهد به بیان فعالیتهای رفاهی در دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت. همچنین دکتر رحیم پور معاون ستاد در خصوص گردشگری  و استفاده همه جانبه از امکانات مشترک رفاهی جهت هم افزایی تاکید کرد.

در ادامه این جلسه دکتر فیروزی، مشاور رفاهی ستاد و نیز .دکتر طاهری اطاق سرا، دکتر کمالجو، دکتر مرادزادگان، دکتر ایزد پناه و مهندس صمد‌زاده از نمایندگان رفاهی مناطق سخنانی در باب اقدامات رفاهی ایراد کرده و راهکارهایی ارائه دادند.


( ۷ )