گزارش عملکرد رفاهی سالانه دانشگاهها

گزارش عملکرد رفاهی سالانه دانشگاهها

تعداد بازدید:۱۸۰۰۳
گزارش عملکرد رفاهی سالانه دانشگاهها

عملکرد رفاهی دانشگاه شهید بهشتی        تاریخ ارسال ۱۲/‏۰۸/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه تربیت مدرس       تاریخ ارسال ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

عملکرد رفاهی دانشگاه علم و صنعت

عملکرد رفاهی دانشگاه علامه طباطبایی

عملکرد رفاهی دانشگاه خوارزمی

عملکرد رفاهی دانشگاه فنی و حرفه ای       تاریخ ارسال : ۰۵/‏۰۷/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

عملکرد رفاهی پژوهشگاه هوا و فضا

عملکرد رفاهی دانشگاه صنعتی سهند       تاریخ ارسال: ۱۸/‏۰۷/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی       تاریخ ارسال: ۰۵/‏۰۸/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه گنبد

عملکرد رفاهی دانشگاه بناب                تاریخ ارسال: ۲۴/‏۰۷/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه ارومیه               تاریخ ارسال :۱۹/‏۰۷/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه صنعتی ارومیه       تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

عملکرد رفاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان    تاریخ ارسال: ۲۴/‏۰۷/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه صنعتی همدان

عملکرد رفاهی دانشگاه تفرش      تاریخ ارسال :۰۴/‏۰۸/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشکده علوم و معارف قرآنی

عملکرد رفاهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

عملکرد رفاهی دانشگاه کردستان

عملکرد رفاهی دانشگاه رازی       تاریخ ارسال : ۱۱/‏۰۷/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

عملکرد رفاهی دانشگاه ایلام

عملکرد رفاهی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

عملکرد رفاهی دانشگاه ملایر      تاریخ ارسال ۱۹/‏۰۷/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه یزد

عملکرد رفاهی دانشگاه اصفهان

عملکرد رفاهی دانشگاه آیت الله حائری

عملکرد رفاهی دانشگاه اردکان       تاریخ ارسال: ۰۳/‏۰۸/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی  دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان  

عملکرد رفاهی  دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

عملکرد رفاهی دانشگاه شیراز

عملکرد رفاهی دانشگاه صنعتی شیراز     تاریخ ارسال: ۱۸/‏۰۷/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه خلیج فارس        تاریخ ارسال:  ۰۳/‏۰۸/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه یاسوج

عملکرد رفاهی مرکز آموزش عالی اقلید

عملکرد رفاهی دانشگاه شهید با هنر کرمان      تاریخ ارسال: ۰۳/‏۰۸/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه صنعتی سیرجان        تاریخ ارسال: ۱۲/‏۰۷/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و تکنولوژی پیشرفته

عملکرد رفاهی دانشگاه ولیعصر رفسنجان      تاریخ ارسال: ۱۰/‏۰۸/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه نرجس (س)             تاریخ ارسال: ۰۶/‏۰۷/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی  مجتمع آموزش عالی بم         تاریخ ارسال: ۲۸/‏۰۷/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه دامغان

عملکرد رفاهی دانشگاه گرمسار               تاریخ ارسال: ۲۶/‏۰۲/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه سمنان

عملکرد رفاهی دانشگاه تربت حیدریه

عملکرد رفاهی دانشگاه بیرجند               تاریخ ارسال: ۲۸/‏۰۷/‏۱۳۹۵

عملکرد رفاهی دانشگاه صنعتی بیرجند

عملکرد رفاهی مجتمع آموزش عالی گناباد

عملکرد رفاهی دانشگاه شهید چمران اهواز

عملکرد رفاهی دانشگاه خلیج فارس

عملکرد رفاهی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

عملکرد رفاهی ‌دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ، زنجان

ع‌ملکرد رفاهی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان       تاریخ  ارسال : ۰۲/‏۰۸/‏۱۳۹۵‬ ‬

 

 

 


( ۵ )