آرشیو اخبار

مراسم تکریم و معارفه

مراسم تکریم و معارفه دبیر ستاد امور رفاهی اعضای هیئت علمی وزارت علوم برگزار شد

با حضور دکتر محمدحسین امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مراسم تکریم دکتر هادی نظرپور و معارفه دکتر سید احمد میرباقری فیروزآباد مشاور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و دبیر ستاد امور رفاهی اعضای هیئت علمی وزارت علوم برگزار شد.

ادامه مطلب

شورای دبیران رفاهی مناطق ده گانه با حضور دبیران مناطق ده گانه به ریاست دبیر شورای رفاهی وزارت خانه تشکیل می گردد.

بر اساس این شیوه نامه کارگروه های تخصصی از قبیل مسکن ، تسهیلات اعتباری، سلامت و بیمه ، خدمات گردشگری و رفاهی در سطح دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و شورای مناطق ده گانه تشکیل می گردد.

ادامه مطلب

بر اساس شیوه نامه رفاهی ابلاغی شورای رفاهی اعضای هیات علمی در مناطق ده گانه تشکیل می گردد

شورای رفاهی منطقه با حضور دبیران شوراهای رفاهی موسسات واقع در یک منطقه تشکیل و وظیفه حداکثر کردن تاملات و انجام هماهنگی های لازم بین موسسات منطقه را برای حصول ماموریتها و اهداف مصوب به عهده دارد.

ادامه مطلب
تصویب وابلاغ شیوه نامه شورای رفاهی اعضای هیات علمی مناطق ده گانه و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تصویب وابلاغ شیوه نامه شورای رفاهی اعضای هیات علمی مناطق ده گانه و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

به استناد ماده یک این شیوه نامه در دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی شورای رفاهی موسسه تشکیل می گردد شورای رفاهی به ریاست رئیس واحد تشکیل و دبیری آن به عهده مشاور رئیس در امور رفاهی اعضای هیات علمی می باشد. اعضای شورای رفاهی دانشگاه ها عبارت از : معاونین اداری مالی ، آموزشی ، فرهنگی دانشگاه همچنین مدیران امور اداری ، امور مالی ، تربیت بدنی و امور رفاهی و مدیر عامل صندوق رفاه اعضای هیات علمی می باشد.

ادامه مطلب
تشکیل شورای رفاهی اعضای هیات علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
تشکیل شورای رفاهی اعضای هیات علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

تشکیل شورای رفاهی اعضای هیات علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

شیوه نامه شورای رفاهی اعضای هیات علمی از سوی معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزات علوم تحقیقات و فناوری به دانشگاهها وموسسات اموزش عالی جهت اجرا ابلاغ گردید.

ادامه مطلب