آرشیو اخبار

باشگاه دانشگاه تهران توسط دکتر نیلی احمدآبادی بازگشایی شد.

باشگاه دانشگاه تهران توسط دکتر نیلی احمدآبادی بازگشایی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در آیین گشایش باشگاه دانشگاه که ۳۰ تیر ۱۳۹۷ با حضور دکتر نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران و آقای دکتر جهانگیر حسن زاده دبیر ستاد رفاهی هیات علمی و مسئولین دانشگاه برگزار شد، دکتر نیلی احمدآبادی با بیان اینکه دانشگاه تهران یکی از مراکز بسیار مهم میراث فرهنگی کشور در تاریخ معاصر است، حفظ میراث فرهنگی و آثار تاریخی را یکی از برنامه‌های مهم دانشگاه برشمرد...............

ادامه مطلب