مسکن - آرشیو

ارائه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی توسط بانکها آغاز شد
با افزایش سقف تسهیلات مسکن

ارائه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی توسط بانکها آغاز شد گالری

به گزارش واحد اطلاع رسانی ستاد امور رفاهی؛ با همت معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع و پیگیری ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی، تسهیلات مسکن تا سقف ۵میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین تسهیلات جدیدی تا سقف ۲ میلیارد ریال جهت ودیعه مسکن برای اعضای محترم هیات علمی درنظر گرفته شد

ادامه مطلب