مسکن

قرارداد تهیه مسکن برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های استان تهران منعقد شد
با همت ستاد امور رفاهی و تاکید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

قرارداد تهیه مسکن برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های استان تهران منعقد شد گالری

به پیشنهاد معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و تاکید مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تهیه مسکن برای اعضای هیات علمی که تاکنون صاحب مسکن نشده اند با تاکید بر اولویت استادان جوان و پیگیری و بررسی ستاد امور رفاهی قراردادی با شرکت ساختمانی کیسون برای خرید و احداث تعداد معدود واحد مسکونی منعقد گردید

ادامه مطلب