مسکن

عدم پذیرش درخواست توسط بانکها تا بعد از تعطیلات عید
قابل توجه متقاضیان وام مسکن

عدم پذیرش درخواست توسط بانکها تا بعد از تعطیلات عید

با توجه به اینکه طبق اعلام بانکها در پایان سال امکان تشکیل پرونده برای ارائه تسهیلات نیست، لذا تا پایان تعطیلات عید ارائه معرفی نامه از سوی ستاد امور رفاهی امکان پذیر نمی‌باشد. خواهشمند است تا زمان اعلام شده به این ستاد مراجعه نفرمایید.

ادامه مطلب