خودرو

اختصاص  خودرو شرکت مدیران‌خودرو با شرایط ویژه برای اعضای هیات علمی استان تهران و البرز
با امضای تفاهمنامه ای مابین ستاد امور رفاهی و مدیران خودرو

اختصاص خودرو شرکت مدیران‌خودرو با شرایط ویژه برای اعضای هیات علمی استان تهران و البرز

از تاریخ ۱۰ اسفند ماه به مدت ده روز تعداد معدودی خودرو با شرایط ویژه به اعضای هیات علمی استانهای تهران و البرز اختصاص داده شده است.

ادامه مطلب

اطلاعیه جدید خودرو

با توجه به این که شرکت پاکرو به طور رسمی فروش خودروهای ۲۰۱۷ را متوقف کرده و قول داده خودروهای ۲۰۱۸ را به زودی ثبت نام کرده به فروش برساند. فعلا بحث خرید از این شرکت منتفی است .

ادامه مطلب
خرید خودرو برای اعضای هیات علمی دانشگاهها

خودرو

خرید خودرو برای اعضای هیات علمی دانشگاهها

ادامه مطلب