• ENGLISH
  • دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
  • آ + آ -

خودرو

اطلاعیه جدید خودرو

با توجه به این که شرکت پاکرو به طور رسمی فروش خودروهای ۲۰۱۷ را متوقف کرده و قول داده خودروهای ۲۰۱۸ را به زودی ثبت نام کرده به فروش برساند. فعلا بحث خرید از این شرکت منتفی است .

ادامه مطلب
خرید خودرو برای اعضای هیات علمی دانشگاهها

خودرو

خرید خودرو برای اعضای هیات علمی دانشگاهها

ادامه مطلب