منطقه دو

تعداد بازدید:۸۴۴

دبیرشورای رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۲: آقای دکتر مصطفی کمالجو شماره تماس: ۰۹۱۱۱۱۴۴۸۴۵

استان‌های منطقه

دانشگاه‌های منطقه

منطقه

۲

۱. گیلان

۲. مازندران

۳. گلستان

 

دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها:


دانشگاه گلستان، دانشگاه گنبد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ‌
دانشگاه مازندران، ‌دانشکده میراث فرهنگی و گردشگری نوشهر، ‌
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل،
دانشگاه صنعتی بابل، دانشگاه علم و صنعت نور، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی صومعه سرا

 

پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها:

پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

 

پارک‌های علم و فناوری:

پارک علم و فناوری استان گلستان، پارک علم و فناوری استان مازندران، پارک علم و فناوری استان گیلان

 

دانشگاه های غیر انتفاعی: