منطقه چهار

تعداد بازدید:۹۴۴

دبیرشورای رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۴: آقای دکتر محمدرضا فلاح شماره تماس: ۰۹۱۲۲۵۲۳۹۶۱

 
 

استان‌های منطقه

دانشگاه‌های منطقه

منطقه

۴

۱. همدان

۲. مرکزی

۳. قزوین

۴. قم

دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها:

دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)؛ دانشگاه بو علی سینا؛ دانشگاه ملایر؛ دانشگاه نهاوند؛
دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی؛ دانشگاه صنعتی همدان؛ دانشگاه اراک؛ دانشگاه محلات؛
دانشگاه تفرش؛ دانشگاه صنعتی اراک؛ دانشگاه حضرت معصومه (س)؛ دانشگاه صنعتی قم؛ دانشگاه قم؛
دانشگاه معارف اسلامی؛ دانشکده مدیریت رزن؛ دانشکده فنی و مهندسی تویسرکان؛
دانشکده صنایع غذایی بهار؛ دانشکده فنی و مهندسی تاکستان؛ دانشکده علوم و معارف قرآنی

پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها:

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

 

پارک‌های علم و فناوری:

پارک علم و فناوری استان قزوین؛ پارک علم و فناوری استان همدان؛ پارک علم و فناوری استان مرکزی؛
پارک علم و فناوری استان قم.

 

بنیاد‌ها، سازمان‌ها و مراکز آموزشی:

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا؛ جامعه المصطفی العالمیه؛

 

دانشگاه‌های غیر انتفاعی: