منطقه شش

تعداد بازدید:۸۴۹

دبیرشورای رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۶: آقای دکتر شمس  شماره تماس: 09131293730

استان‌های منطقه

دانشگاه‌های منطقه

منطقه

۶

۱. یزد

۲. اصفهان

۳. جهارمحال و بختیاری

دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها:

دانشگاه یزد؛ دانشگاه صنعتی اصفهان؛ دانشگاه اصفهان؛ دانشگاه هنر اصفهان؛

دانشگاه کاشان؛ دانشگاه شهرکرد؛ دانشگاه آیت الله حائری؛ دانشگاه اردکان؛

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان؛ دانشکده هنر نائین؛

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین آران و بیدگل؛

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

 

پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها:

 

 

پارک‌های علم و فناوری:

پارک علم و فناوری استان یزد؛ پارک علم و فناوری استان چهار محال و بختیاری؛
شهرک علمی‌ و تحقیقاتی اصفهان؛

 

بنیاد‌ها، سازمان‌ها و مراکز آموزشی:

مرکز آموزش عالی خوانسار؛ مرکز آموزش عالی دولتی شهید مدرس شهرضا؛
مجتمع آموزش عالی فارسان؛

 

دانشگاه‌های غیر انتفاعی: