منطقه هشت

تعداد بازدید:۱۲۸۶

دبیرشورای رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۸: آقای دکتر حشمتی - شماره تماس: 09133904369

استان‌های منطقه

دانشگاه‌های منطقه

منطقه

۸

۱. هرمزگان

۲. کرمان

۳. سیستان و بلوچستان

دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها:

دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ دانشگاه صنعتی سیرجان؛
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و تکنولوژی پیشرفته؛ دانشگاه جیرفت؛
دانشگاه ولیعصر رفسنجان؛ دانشگاه نرجس (س)؛ دانشگاه هرمزگان؛ دانشگاه سیستان و بلوچستان؛
دانشگاه زابل؛ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ دانشگاه ولایت ایرانشهر؛ دانشگاه ولایت؛
دانشکده صنعت و معدن خاش؛ مجتمع آموزش عالی بم؛
دانشکده علوم انسانی در دانشگاه (اصولی) نرجس رفسنجان.

 

پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها:

پژوهشکده کشاورزی زابل.

پارک‌های علم و فناوری:

پارک علم و فناوری استان کرمان (پردیس دانش)؛ پارک زیست فناوری خلیج فارس؛
پارک علم و فناوری استان هرمزگان؛ پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان.

 

بنیاد‌ها، سازمان‌ها و مراکز آموزشی:

مجتمع آموزشی عالی بم؛ مجتمع آموزش عالی سراوان؛ مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر (کرمان)؛ مرکز آموزش عالی زرند؛ مجتمع آموزش عالی بافت؛ مجتمع آموزش عالی میناب؛

 

دانشگاه‌های غیر انتفاعی: