منطقه نه

تعداد بازدید:۸۵۷

دبیرشورای رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹: آقای دکتر صمد زاده - شماره تماس: 

استان‌های منطقه

دانشگاه‌های منطقه

منطقه

۹

۱. خراسان شمالی

۲. خراسان رضوی

۳. خراسان جنوبی

۴. سمنان

دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها:

دانشگاه دامغان؛ دانشگاه شاهرود؛ دانشگاه گرمسار؛ دانشگاه سمنان؛ دانشگاه بجنورد؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ دانشگاه نیشابور؛ دانشگاه فنی و مهندسی فناوری‌های نوین قوچان؛ دانشگاه تربت حیدریه؛
دانشگاه حکیم سبزواری؛ دانشگاه بیرجند؛ دانشگاه صنعتی بیرجند؛ دانشگاه فنی و مهندسی فردوس؛
دانشگاه کوثر بجنورد؛ دانشگاه خواهران (سمنان)؛ دانشگاه فناوری های نوین سبزوار؛
دانشگاه بزرگمهر قائنات؛ دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر؛ دانشکده فنی و مهندسی گلبهار؛ دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام؛ دانشکده کشاورزی شیروان؛ دانشگاه فرزانگان سمنان (ویژه دختران)؛ دانشکده فنی و مهندسی (فناوری های نوین) سبزوار.

 

پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها:

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی (خراسان)؛

 

پارک‌های علم و فناوری:

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان؛ پارک علم و فناوری استان سمنان؛ پارک علم و فناوری استان خراسان؛ پارک علم وفناوری استان خراسان شمالی؛ پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی؛

 

بنیاد‌ها، سازمان‌ها و مراکز آموزشی:

مجتمع آموزش عالی و کشاورزی و منابع طبیعی شیروان (دانشگاه بجنورد)؛ مجتمع آموزش عالی اسفراین؛ مجتمع آموزش عالی تربت جام؛ مجتمع آموزش عالی گناباد؛ مرکز آموزش عالی کاشمر؛

 

دانشگاه‌های غیر انتفاعی: