منطقه ده

تعداد بازدید:۱۰۰۲

دبیرشورای رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۷: آقای دکتر آرش مرادزادگان - شماره تماس: 09166146088

استان‌های منطقه

دانشگاه‌های منطقه

منطقه

۱۰

۱. خوزستان

 

 

 

دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها:

دانشگاه شهید چمران اهواز؛ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول؛ دانشگاه خلیج فارس؛
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان؛ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه؛
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین؛
دانشگاه صنعت نفت؛

پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها:

 

پارک‌های علم و فناوری:

پارک علم وفناوری استان خوزستان؛

 

بنیاد‌ها، سازمان‌ها و مراکز آموزشی:

مجتمع دانشگاهی گچساران؛

دانشگاه‌های غیر انتفاعی: