شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۴۹۳

اهداف ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی

ستاد اموررفاهی اعضای هیات علمی دانشگاهها براساس تبصره 44 و 45 برنامه اول توسعه و تبصره 40 برنامه دوم توسعه و نیز بند هـ سند برنامه سوم توسعه (بخش آموزش عالی) با هدف:
ایجاد زمینه های متناسب برای حمایت مادی و پشتیبانی مالی از اعضای هیات علمی درامور رفاهی و معیشتی تشکیل شده است.

 
شرح وظایف ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی 

  • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی های بلندمدت و کوتاه مدت برای رسیدگی به امورمعیشتی و رفاهی اعضای هیات علمی و ارائه پیشنهادی اصولی مبتنی بر کارشناسی برای طرح در هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی.
  • سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در جهت تامین امکانات اولیه معیشتی و رفاهی برای اعضای هیات علمی با اولویت مسکن ، زمین ، خودرو ، کامپیوتر ، تلفن و ....
  • برنامه ریزی در جهت تامین منابع مالی و تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری در پروژه های سودده ، متناسب با شأن اعضای هیات علمی.
  • برنامه‌ریزی در جهت نظم و سامان دادن به تعاونی های موجود اعضای هیات علمی و سیاست گذاری درباره تشکیل تعاونی های جدید.
  • برنامه‌ریزی در جهت ایجاد تسهیلات لازم نظیر فوق برنامه های فرهنگی ، ورزشی ،‌ سفرهای زیارتی ، علمی سیاحتی و ....
  • سیاست گذاری و تصمیم‌گیری درخصوص راه های مساعدت به ستادهای اموررفاهی.