شرح وظایف

تعداد بازدید:۴۱۷۹
اهداف ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی
ستاد اموررفاهی اعضای هیات علمی دانشگاهها براساس تبصره ۴۴ و ۴۵ برنامه اول توسعه و تبصره ۴۰ برنامه دوم توسعه و نیز بند ه سند برنامه سوم توسعه (بخش آموزش عالی) با هدف:
ایجاد زمینه‌های متناسب برای حمایت مادی و پشتیبانی مالی از اعضای هیات علمی درامور رفاهی و معیشتی تشکیل شده است.
 
شرح وظایف ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی
 

- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه مدت برای رسیدگی به امورمعیشتی و رفاهی اعضای هیات علمی و ارائه پیشنهادی اصولی مبتنی بر کارشناسی برای طرح در هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی.
- سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در جهت تامین امکانات اولیه معیشتی و رفاهی برای اعضای هیات علمی با اولویت مسکن، زمین، خودرو، کامپیوتر، تلفن و....
- برنامه ریزی در جهت تامین منابع مالی و تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری در پروژه‌های سودده، متناسب با شأن اعضای هیات علمی.
- برنامه‌ریزی در جهت نظم و سامان دادن به تعاونی‌های موجود اعضای هیات علمی و سیاست گذاری درباره تشکیل تعاونی‌های جدید.
- برنامه‌ریزی در جهت ایجاد تسهیلات لازم نظیر فوق برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، ‌ سفرهای زیارتی، علمی سیاحتی و....
- سیاست گذاری و تصمیم‌گیری درخصوص راه‌های مساعدت به ستادهای اموررفاهی.